Wat is het Lightning Netwerk?

Het Lightning Netwerk is een protocol dat werkt bovenop de Bitcoin-blockchain, en dat helpt om het schaalbaarheidsprobleem van Bitcoin op te lossen. De bedoeling is dus dat gebruikers hierdoor sneller en goedkoper transacties zullen kunnen uitvoeren.

De reden waarom Bitcoin zonder het Lightning Netwerk erg traag is heeft te maken met “scalability”, of schaalbaarheid. Dit is een probleem aangezien het aantal transacties dat Bitcoin per blok op de blockchain kan verwerken niet onbeperkt is: in 2010 werd de limiet voor het aantal transacties per blok op 1 megabyte geplaatst. Hoe meer gebruikers dus tegelijk transacties uitvoeren met Bitcoin, hoe langer ze zullen moeten wachten tot hun transacties afgewerkt zijn. Dit kan in zekere zin vermeden worden door een bepaalde (niet-verplichte) “fee”, of extra kost, per transactie te betalen, waardoor de transacties van de gebruikers die de hoogste fee betaalden eerst worden verwerkt, maar dit kan het gebruik van Bitcoin erg duur maken.

SegWit, of Segregated Witness, heeft hier een zekere oplossing voor geboden door de zogenaamde “witness”, de ondertekening, van elke transactie op te slaan buiten de blockchain. Op deze manier wordt elk blok tot maximaal 4 megabyte uitgebreid, wat heel wat meer transacties mogelijk maakt. Dit lost echter niet alles op: een blok van 4 megabyte is nog steeds erg beperkt, en vroeg of laat zijn er zoveel gebruikers dat het systeem weer te traag werkt.

Lightning Netwerk tracht dit verdere probleem op te lossen, en werkt dus in combinatie met SegWit. Net zoals SegWit plaats maakte in elk blok door de ondertekening buiten de blockchain op te slaan, stelt het Lightning Netwerk dat niet elke transactie op de blockchain moet worden opgeslagen. Wanneer twee (of meer) gebruikers een aantal transacties met elkaar willen uitvoeren, openen ze een zogenaamd “payment channel”, of betalingskanaal, waarvan de eerste transactie op de blockchain geregistreerd wordt, maar waarvan de volgende transacties enkel plaatsvinden binnen het kanaal tussen de gebruikers. Dit wil dus zeggen dat de gebruikers niet moeten wachten tot elke transactie verwerkt is op de blockchain, en dat ze zich ook geen zorgen moeten maken over allerlei extra kosten.

Wat hier ook interessant is, is het feit dat in tegenstelling tot SegWit, de uitbreiding van de blockchain waar Lightning Netwerk mogelijk voor kan zorgen onbegrensd is. Een betalingskanaal heeft namelijk geen limiet op vlak van omvang of tijdspanne; het blijft open zolang beide gebruikers dat willen, en wanneer ze beslissen het af te sluiten, dan wordt de laatste transactie geregistreerd op de blockchain. Op deze manier kan Lightning Netwerk Bitcoin sneller en goedkoper maken voor alle gebruikers, ongeacht hun aantal; het is dus een permanentere en flexibelere oplossing dan SegWit. Het is ook geen zogenaamde “fork”; gebruikers kunnen per transactie vrij kiezen of ze Lightning Netwerk al dan niet wensen te gebruiken.

Lightning Netwerk is dus goed nieuws voor Bitcoin, aangezien het deze cryptocurrency mogelijk veel aantrekkelijker maakt voor massa-adoptie. Tegelijkertijd zou het goed kunnen dat bepaalde altcoins, zoals Litecoin, erg te lijden zullen krijgen onder het succes van Lightning Netwerk, aangezien deze specifiek zijn gecreëerd als snellere alternatieven voor Bitcoin. (Litecoin, bijvoorbeeld, verwerkt één blok per 2.5 minuten in plaats van één blok per 10 minuten.) Lightning Netwerk kan deze altcoins dus overbodig maken.

Share.