Wat is Ethereum?

Om Ethereum te kunnen begrijpen is het handig om het internet eerst te begrijpen.

Op heden wordt al onze persoonlijk data, wachtwoorden en financiële informatie voornamelijk opgeslagen op computers van derden – op clouds en servers die eigendom zijn van bedrijven zoals Amazon, Facebook of Google. Zelfs dit artikel is opgeslagen op een server die gecontroleerd wordt door een bedrijf dat ons aanrekent om deze data op te slaan om later geraadpleegd te worden, door u, onze lezers.

Deze setup heeft een heleboel voordelen, deze bedrijven hebben teams en specialisten in dienst die ervoor zorgen dat deze data correct wordt opgeslagen en beveiligd. Dit vertaalt zich naar lagere kosten voor hosting en uptime.

Maar deze voordelen gaan hand in hand met kwetsbaarheid. Zoals algemeen geweten is, kunnen hackers en overheden toegang krijgen tot deze bestanden, zonder medeweten van de eigenaar. Dit kan gedaan worden door beïnvloeding of een cyber-aanval, wat betekent dat ze informatie kunnen stelen, veranderen of lekken.

De uitvinder van de Apache Web Server, Brian Behlendorf, gaat zover als dit gecentraliseerde design de “authentieke zonde” van het internet te noemen. Sommigen, zoal Behlendorf, beweren dat het internet altijd gedecentraliseerd hoorde te zijn. Een afgebroken beweging is uit de schaduw gekomen, met nieuwe tools zoals blockchain, om dit doel te bereiken.

Ethereum is een van de nieuwste technologieën die zich aangesloten heeft bij deze beweging.

Waar Bitcoin de zinnen heeft gezet op het verstoren van PayPal en online banking, heeft Ethereum als doel de blockchain te gebruiken om “third parties” – welke data opslaan, hypotheken verzenden en complexe financiële instrumenten in de gaten houden – te vervangen.

De wereldcomputer

Kort samengevat wilt Ethereum de “wereldcomputer” worden die het bestaande “client-server” model wil vervangen. (en zoals velen beweren “democratiseren”)

Met Ethereum worden servers en clouds vervangen door zogenaamde “nodes” gerund door vrijwilligers wereldwijd. (vandaar de term wereldcomputer)

De visie is dat Ethereum deze functionaliteit mogelijk zou maken voor eender wie ter wereld, wat de mogelijkheid geeft om diensten aan te bieden bovenop deze infrastructuur.

Door een typische app store bladeren, bijvoorbeeld, zie je een verscheidenheid aan kleurrijke vierkanten die alles vertegenwoordigen, van bank- tot fitness- en berichten-apps. Deze apps vertrouwen op een bedrijf (of een externe service) om uw creditcardgegevens, aankoopgeschiedenis en andere persoonlijke gegevens op te slaan – ergens, in het algemeen op servers die worden beheerd door derden.

Uw keuze van apps is natuurlijk ook beheerd door derden, omdat Apple en Google beheert (in sommige gevallen censureert) welke apps u kunt downloaden.

Neem nu bijvoorbeeld van een online document-service zoals Evernote of Google Drive.

Ethereum zou de controle over deze data aan de eigenaar teruggeven en de creatieve rechten aan de auteur, indien alles volgens plan zou verlopen.

Het idee hierachter is dat geen enkele entiteit nog controle zou hebben over uw notities, en dat niemand plots de app zou kunnen verbannen of tijdelijk uw documenten offline halen. Enkel de gebruiker kan veranderingen aanbrengen, geen enkele andere partij.

In theorie combineert het de controle die mensen in het verleden hadden over hun informatie, met de toegankelijkheid van informatie die we gewoon zijn uit het digitale tijdperk. Elke keer dat jouw invoer aangepast wordt, veranderd of verwijderd, maakt elke node in het netwerk dezelfde aanpassing.

Het is de moeite waard te weten dat dit idee niet zo goed onthaald werd.

Ook al lijken de apps zeker mogelijk, het blijft onduidelijk welke blockchain applicaties nuttig zullen zijn, of meetbaar, en of ze al dan niet even toepasselijk zullen zijn als de apps die we tegenwoordig gebruiken.

Share.