Wat is SegWit?

SegWit (Segregated Witness) is een protocol dat als doel heeft om twee problemen van de bitcoin-blockchain op te lossen. Het eerste hiervan is het zogenaamde “scaling”, of schaalbaarheidsprobleem, één van de grootste uitdagingen voor bitcoin en voor vele andere cryptocurrencies.

Dit probleem houdt verband met het aantal transacties dat bitcoin per blok op de blockchain kan verwerken; aangezien de limiet voor dit aantal transacties in 2010 op 1 megabyte werd geplaatst, wil dit dus zeggen dat hoe meer gebruikers tegelijk transacties uitvoeren met bitcoin, hoe trager het systeem wordt. Dit staat natuurlijk in de weg van zogenaamde massale bitcoin-adoptie, wat natuurlijk wel één van de doelen van deze cryptocurrency is!

Een tweede probleem dat SegWit tracht op te lossen houdt verband met transactiefraude, en specifiek met zogenaamde “transaction malleability”. Dit wil zeggen dat hoewel bitcointransacties allemaal ondertekend zijn, de eigenlijke transactie niet in de handtekening versleuteld zit. De handtekeningen die de rest van de transactie beschermen kunnen dus zichzelf niet beschermen, en kunnen eventueel van buitenaf worden aangepast of vervangen, wat kan leiden tot diefstal of tot ongeldige transacties.

SegWit, of “Segregated Witness”, wil eigenlijk zeggen “afgescheiden getuige”, en dit is een goede beschrijving van hoe het systeem werkt. SegWit maakt transacties via de bitcoin-blockchain goedkoper, sneller en veiliger door de ondertekening (de zogenaamde getuige, of “witness”) van de transactie te scheiden en deze apart – aan het eind van elke transactie – op te slaan. Dit wil zeggen dat, ten eerste, de ondertekening niet langer kan worden veranderd of aangepast, wat leidt tot minder kans op fraude.

Ten tweede lost dit echter ook het schaalbaarheidsprobleem op. Elke byte van de ondertekening wordt namelijk niet als een volledige, maar slechts als een kwart-eenheid geteld. Aangezien de digitale ondertekening ongeveer 65% van de ruimte ingenomen door elke transactie inneemt, wil dit dus zeggen dat er op deze manier enorm veel ruimte vrijkomt. SegWit kan dus de limiet per blok verhogen van 1 megabyte naar een maximum van bijna 4 megabytes. Dit maakt het bitcoin-systeem heel wat sneller en zorgt er dus voor dat meer gebruikers het systeem tegelijk kunnen gebruiken zonder dat het aan functionaliteit moet inboeten.

Omwille van deze twee grote voordelen – meer veiligheid en meer snelheid – werd SegWit eind 2017 officieel in gebruik genomen op de bitcoin-blockchain, waarvoor de goedkeuring van 95% van de gebruikers nodig was. Toch is het geen probleem als bepaalde gebruikers liever geen gebruik maken van dit protocol; het gaat hier om een zogenaamde “soft fork”, wat wil zeggen dat de blockchain volledig functioneel blijft zelfs voor gebruikers die zich liever bij het oude systeem houden.

Natuurlijk heeft SegWit het schaalbaarheidsprobleem niet volledig opgelost; hoewel de bloklimiet van 4 megabytes het systeem heel wat sneller maakt, wil dit zeggen dat wanneer er nog meer gebruikers komen, de bloklimiet weer te klein zal worden, wat dan niet meer direct door SegWit kan worden opgelost. Toch biedt SegWit op een indirecte manier hier ook een oplossing voor: doordat het afscheiden van ondertekeningen het systeem veiliger en stabieler maakt, wil dit zeggen dat andere oplossingen, zoals het “Lightning Network”, op bitcoin kunnen worden gebouwd. Deze creëren hun eigen mini-blockchains binnen de bitcoin-blockchain, wat het mogelijk maakt om meer transacties te verwerken en het systeem dus sneller te maken zonder de blokgrootte verder uit te breiden.

Share.