De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan dat wetgeving voorstelt voor de EU, zal dit jaar een wettelijke beoordeling afsluiten voor het beheer van crypto-activa, omdat ze “hier zijn om te blijven”, zei een hooggeplaatste functionaris.

Tijdens een persconferentie na een bijeenkomst van de Raad voor Economische en Financiële Zaken afgelopen vrijdag, zei Valdis Dombrovskis, vice-president van de Europese Commissie, dat de lidstaten steun geven aan het in kaart brengen van regelgeving voor de cryptocurrency-industrie in de economische regio.

Dombrovskis zei:

“We hadden ook een goede gedachtewisseling over crypto-activa, we zien dat crypto-assets hier blijven, ondanks de recente turbulentie blijft deze markt groeien.”

Verder suggereerde hij dat het aanbieden van ICO’s het potentieel heeft om een ​​levensvatbare vorm van alternatieve financiering te worden. “Vorig jaar hebben ICO’s geholpen meer dan 6 miljard dollar aan financiering bijeen te brengen en dit jaar zal dit cijfer aanzienlijk groter zijn,” zei hij.

Om dit potentieel te benutten, zei Dombrovskis dat de uitdaging nu is om crypto-assets te “categoriseren en classificeren” en of de EU bestaande regels voor de financiële markt moet gebruiken of een reeks specifieke voorschriften voor cryptocurrencies moet opstellen.

“In deze context werken we momenteel samen met Europese toezichthoudende autoriteiten aan wat we regulatoire “mapping” van crypto-assets noemen om precies deze vragen te kunnen beantwoorden,” zei hij. “Dit zal een solide basis vormen om op voort te bouwen en om verdere stappen op dit gebied te implementeren.”

Dombrovskis heeft eerder positieve opmerkingen gemaakt over ICO’s als een innovatieve fondsenwerving methode, zoals gemeld door CoinDesk in februari. Hij wees er indertijd op dat regelgevers meer van geval tot geval zouden moeten beslissen voor het besturen van specifieke “token-projecten”, hoewel hij toegaf dat er meer werk zou moeten worden geleverd door de commissie.

En hij is niet de enige ICO-vriendelijke wetgever in de EU. Afgelopen vrijdag stelde een lid van het Europees Parlement een nieuwe regel voor ICO’s voor die een bovengrens zou stellen aan de symbolische verkoopopbrengsten, maar die ook in aanmerking komende projecten toegankelijk zou maken voor alle EU-lidstaten.

Share.