Vanaf het moment dat de eerste website werd gepubliceerd in 1991 tot vandaag heeft het internet de geschiedenis van de mensheid ingrijpend veranderd.

Vergelijkingen tussen cryptocurrencies en de groei van het internet worden steevast gemaakt (inclusief het netscape-moment van cryptocurrencies), maar ik wilde deze vergelijking testen en precies zien hoe ver we staan.

In deze post zal ik ook de groei van de cryptocurrencymarkt en de vroege groei van het internet onderzoeken, om te zien welke conclusies we kunnen trekken.

Wat maakt deze vergelijking moeilijk

Het is onmogelijk om precies te weten hoeveel mensen cryptocurrencies gebruiken en hoe vaak:

  • Voor mensen die hun cryptocurrencies zelf bijhouden – mensen kunnen meerdere wallets hebben voor verschillende cryptocurrencies.
  • Voor mensen die hun cryptocurrencies opslaan op beurzen – 1 walletadres staat niet gelijk aan 1 gebruiker op de beurs. Het is ook typisch voor beurzen om voor elke transactie een walletadres aan te maken.

De enige manier om inzicht te krijgen in het aantal gebruikers van cryptocurrencies is dus via benaderingen.

De gebruikersgroei van cryptocurrencies meten

Ik probeerde de groei van gebruikers van cryptocurrencies op een paar manieren te benaderen:

  • Groei Bitcoin- & Ethereumwallets
  • Groei actieve Bitcoin- & Ethereumadressen
  • Groei van gebruikers van crypto-fiat en crypto-crypto-exchanges.
  • Totaal handelsvolume in cryptocurrencies in de loop van tijd

Er zijn in totaal ongeveer 24 miljoen Bitcoinwalletadressen. Dit betekent niet dat er 24 miljoen Bitcoingebruikers zijn, omdat één persoon meer dan één walletadres kan hebben en het wordt aangeraden om voor elke verzonden transactie een nieuw Bitcoinadres te genereren.

Ik zou 24 miljoen als de bovengrens van het aantal Bitcoingebruikers wereldwijd willen beschouwen.

Naast het aantal wallets kunnen we ook kijken naar het aantal actieve adressen per dag. Om deze grafiek te tekenen, nam ik de mediaanwaarde van de actieve adressen per maand, en plotte deze op een logschaal:

Het hoogste aantal actieve adressen dat we per dag hebben gezien was 1,1 miljoen adressen – dit is een benadering van dagelijks aantal actieve gebruikers binnen het Bitcoinnetwerk. Echter, als Bitcoin vooral wordt gezien als puur een oppotmiddel, dan zou je uitgaan van een veel lagere dagelijkse aantal gebruikers ten opzichte van een traditionele mobiele applicatie of website.

Dezelfde analyse kunnen we ook voor Ethereum doen, hier is de Ethereum-adresgroei en het aantal actieve adressen per dag (in logschaal):

In totaal zijn er 31 miljoen Ethereumadressen op het Ethereumnetwerk, waarbij de dagelijkse piek 1,1 miljoen adressen bedraagt.

Ethereum is een beetje anders dan bitcoin, omdat smart contracts een eigen adres hebben en het gebruik op Ethereum natuurlijk hoger zou moeten liggen, omdat Ethereum ontworpen is als een smart contractplatform en niet als een puur oppotmiddel.

Gebruikers van Bitcoin en gebruikers van Ethereum sluiten elkaar natuurlijk niet uit, ik neem aan dat er een hoge mate van correlatie is tussen de twee cryptocurrencies.

Een andere methode om de gebruikersgroei van cryptocurrencies te benaderen is om in plaats daarvan te kijken naar de exchanges zelf – zowel fiat-crypto als crypto-crypto-exchanges.

Slechts een handvol crypto-exchanges hebben hun totale gebruikersstatistieken en hun groei aan gebruikers gepubliceerd. Hier is wat ik kon vinden:

Als we alle exchanges bekijken die handelen met vergoedingen, dan is hier een uitsplitsing van het marktaandeel naar alle crypto-exchanges (inclusief fiat en crypto-crypto):

Bovendien, als we alle exchanges waarvan we het gebruikersaantal en het handelsvolume kennen optellen, kunnen we een geschat handelsvolume per gebruiker bereiken. Via dit getal kunnen we over het gehele handelsvolume voorspellen wat de geschatte gebruikers van cryptocurrencies in totaal zijn: 20,2 miljoen gebruikers.

Ik zou dit willen beschouwen als de ondergrens van het aantal gebruikers van cryptocurrencies gebaseerd op het aantal mensen die cryptocurrencies verhandelen en kopen via alle verschillende beurzen.

Bovendien kunnen we ook kijken naar het totale handelsvolume van alle cryptocurrencies in de loop van de tijd om te zien hoe de handelsvolumes zich tussen 2014-18 hebben ontwikkeld. Onderstaande grafiek is ook in logschaal en de waarden zijn gemiddeld per maand, om een beter beeld te krijgen van de algemene trendlijn.

Hoewel al deze metingen geen exacte tellingen van gebruikers zijn, zou ik de totale gebruikers van cryptocurrencies benaderen op een totaal van 20-30 miljoen mensen wereldwijd.

Vergelijking van de groei van gebruikers van cryptocurrencies met de groei van internetgebruikers

Nu we een schatting hebben van het totale aantal gebruikers van cryptocurrencies wereldwijd, kunnen we kijken naar de groei van het internet en inschatten hoe ver we staan in dit traject.

Hier is de groei van internetgebruikers:

Als we inzoomen op 1990-1995 voor het internet in vergelijking met 2013-2018 voor cryptocurrencies:

Je kunt zien dat we eigenlijk vrij nauw de eerste dagen van het internet volgen. Als je gelooft dat cryptocurrencies een gelijkaardig traject zullen volgen als het internet, dan ziet het er naar uit dat we nu rond het jaar 1994 zitten, vergeleken met het internet.

We kunnen ook een gelijkaardige analyse doen door het aantal websites op het vroege internet te vergelijken met het totale aantal cryptoprojecten – hiervoor neem ik het totaal aantal cryptocurrencies & tokens + alle DApps. Hier is het groeitraject van het aantal websites:

Als we inzoomen op 1991-1995 in de groei van websites ten opzichte van 2014-17 in de groei van cryptocurrencies (tokens die financiering ontvingen +DApps):

Ook op deze vergelijking zijn we in 1994 aanbeland. Voor een laatste vergelijking kunnen we kijken naar het totale aantal internetbedrijven dat financiering heeft ontvangen van 2014 tot 2017, vergeleken met het aantal internetstartups dat financiering heeft gekregen van 1991 tot 1995.

De financieringsbedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie en houden alleen rekening met financieringen van internet/softwarebedrijven.

Mijn conclusies:

  • Hoewel we een enorme toename hebben gezien in het aantal gebruikers van cryptocurrencies, tokens en DApps, bevinden we ons nog steeds in het jaar 1994 als we het traject vergelijken met de groei van het internet.
  • Echter, afhankelijk van je lange-termijn visie van de core use cases van blockchains & cryptocurrencies, kan deze analogie ofwel een treffende analogie of een zinloze onderneming zijn.
  • Als je de core use cases van cryptocurrencies als een activacategorie ziet, dan verwacht ik niet noodzakelijk dat cryptocurrencies hetzelfde traject zal volgen als het internet – zowel op vlak van gebruikersgroei & groei van activa (gelijkwaardig aan websites op het internet).
  • Als je de core use cases van cryptocurrencies ziet als een applicatieplatform voor gedecentraliseerde toepassingen (DApps) – beter bekend als het decentrale internet – dan zou de groei van gebruikers & DApps vergelijkbaar zijn met de groei van internetgebruikers & websitegroei.

Mijn grootste kritiek op de toekomst van DApps is dat we niet hebben gezien dat het DApp-gebruik gelijke tred houdt met het aantal DApps dat wordt gemaakt. De huidige core use cases van cryptocurrencies zijn speculatie, waardeopslag, activa, betalingen, enz.

Als we kijken naar de gegevens kunnen we zien dat het geval van het gebruik van cryptocurrencies als een activacategorie aanzienlijk meer bewijspunten en meetbare gebruikersacceptatie heeft. De toekomst van decentrale toepassingen is weliswaar interessant om te volgen, maar nog te vroeg om echt te meten.

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Chris McCann,
HetCryptoNieuws heeft toestemming gekregen om het origineel artikel te vertalen. 

Share.